ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหราชอาณาจักร ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคำนับ มทภ.4

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 86