ผู้บังคับบัญชา

พลโท ศานติ ศกุนตนาค

แม่ทัพภาคที่ ๔ /ผอ.รมน.ภาค ๔

 

พลตรี ไพศาล หนูสังข์

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๑)

พลตรี รักชาติ รัตนาศักดิ์

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๒)

พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๓)

พลตรี กรกฎ ภู่โชติ

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๔)

พลตำรวจโท นันทเดช ย้อยนวล

รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (ตร.)

พลตรี เฉลิมพงค์ คงบัว

เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.