Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ติดตามการสร้างที่พักอาศัย ภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน”

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. ที่บ้านเลขที่ 26/7 บ้านอุแบทาระ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4115 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่ติดตามการสร้างที่พักอาศัย ภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา...

ทหารพราน 20 ร่วมบริจาคโลหิต “สุขใจผู้ให้ ต่อชีวิตผู้รับ”

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ที่หอประชุมอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 20 จัดกำลังพลของหน่วย เข้าร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ให้โลหิต ให้ชีวิต” สุขใจผู้ให้ ต่อชีวิตผู้รับ โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมกับอำเภอยะรัง และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะรัง ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต เพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะขาดแคลนโลหิตสำรองในสถานพยาบาลต่างๆ และใช้ในการรักษาโรคผู้ป่วยต่อไป ...

ความคืบหน้าการซ่อมแซมบ้านเรือน และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ประจำวันที่ 27 กันยายน 2566 ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกด้าน และเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เสร็จสิ้นก่อนฤดูฝนที่จะถึงนี้

          การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ได้รับผลกระทบ/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ได้ช่วยเหลือ นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดแล้ว จำนวน 505 ราย สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำรวจความต้องการด้านแรงงาน พร้อมหาแนวทางประกอบอาชีพให้ และมีการจ้างงานชั่วคราวผู้ที่ได้รับผลกระทบได้มีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว           ด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่เยียวยาด้านจิตใจ จำนวน 1,132 ราย พบภาวะเสี่ยง จำนวน 188...

วันสถาปนาค่ายพญาลิไท ตชด.44 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาธรรมราชาที่ 1 พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 6 แห่งสมัยกรุงสุโขทัย

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ตำบลบุดี อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก สมคิด ชูเผือก รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ ทหารฝ่ายปกครอง และพลเรือนร่วมงานวันสถาปนาค่ายพญาลิไท ตชด.44...

ช่วยเหลือเด็กนักเรียนประสบอุบัติเหตุบนถนน นำส่งโรงพยาบาลอย่างปลอดภัย

         เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566  เวลา 07.40 น. หัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4608 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 46 พร้อมด้วยกำลังพล ในขณะเดินทางไปประชุมฯ ระหว่างทางพบเห็นอุบัติเหตุบนถนน จึงได้เร่งเข้าช่วยเหลือเป็นเด็กนักเรียนจำนวน 2 ราย เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มบนท้องถนน เส้นทาง 4060 บ้านจือแร หมู่ที่...

ขับเคลื่อนสภาประชาธิปไตยตำบล ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อร่วมหาแนวทาง สร้างความเข้าใจ นำสันติสุขสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 กองร้อยทหารพรานหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมขับเคลื่อนสภาประชาธิปไตยตำบล ประจำเดือน กันยายน 2566 เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติงาน และการบูรณาการของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนตามนโยบาย และแผนงานในแต่ละชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งหารือปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ รวมถึงแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ในพื้นที่...

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสองข้างทาง สานสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในพื้นที่

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล ร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนสองข้างทาง โดยการตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้สองข้างทาง เก็บกวาดขยะตามจุดต่าง ๆ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามตลอดบริเวณถนนสองข้างทางให้ดูสบายตา มีทัศนวิสัยที่ดี อีกทั้งยังลดปริมาณขยะ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักความสะอาด และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ที่เดินทางสัญจรไป-มา สานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่           โดยได้ดำเนินการช่วยเหลือฯ  ณ  วัดเตราะปลิง...

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนสองข้างทาง และคูคลอง บริเวณเส้นทางเสด็จ

         วันที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 153 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมถนนสองข้างทาง และคูคลอง บริเวณเส้นทางที่เสด็จ ตั้งแต่...

ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างถนนภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3

        ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารราบที่ 2534 ร่วมกับบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันปรับพื้นที่ เทพื้นคอนกรีต สร้างถนน ภายในโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเทพา 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ให้โรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน มีความพร้อมและความปลอดภัย สำหรับการเรียน และการทำกิจกรรมของน้อง ๆ...

องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอง เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ที่จังหวัดนราธิวาส

        เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกองและ เรือยอกอง และเรือคชสีห์ ชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่ง ในงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ที่พลับพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติ ครบ...