Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “กีตอไม่ทิ้งกันช่วยเหลือฟารีดา”

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ บ้านพักในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกอตอตือร๊ะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา คณะกรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยทีมจิตอาสาดาหลาบารูอำเภอรามัน มูลนิธิกีตอไม่ทิ้งกัน จัดกิจกรรม “กีตอไม่ทิ้งกันช่วยเหลือฟารีดา” ได้เดินทางไปเยี่ยมนางสาว ฟารีดา เล๊ะนุ ซึ่งเป็นเครือข่ายกีตอไม่ทิ้งกัน จิตอาสาดาหลาบารู และมวลชนญาลันนันบารูอำเภอรามัน ป่วยโรคเลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูง...

กิจกรรมพบปะน้องๆ โรงเรียนตาดีกา ของพี่ๆทหารพราน

          กองร้อยทหารพรานที่ 4204 กรมทหารพรานที่ 42 จัดกำลังพล เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ในพื้นที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนคณะครูและนักเรียน เพื่อเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ ตลอดจนให้ความรู้เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ ประวัติความเป็นมาของธงชาติไทย และการปฏิเสธความรุนแรง อีกทั้งยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด พร้อมมอบธงชาติไทยผืนใหม่ รวมถึงอุปกรณ์กีฬา และขนมให้กับเด็กนักเรียน            ด้านนักเรียนในโรงเรียนต่างรู้สึกดีใจที่ พี่ๆทหารได้เข้ามาเยี่ยมในโรงเรียน รู้สึกมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนการสอน...

“OIC ไม่เห็นด้วย กับการสร้างสถานการณ์ความรุนแรงทุกรูปแบบ”

Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 29 มิถุนายน 2565   ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

“ฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย ด้านความมั่นคง “ประจำปี 2565 รุ่นที่ 2 ด้านรองแม่ทัพภาคที่ 4 เน้นย้ำสร้างความตระหนักรู้ด้วยการสร้างความเข้าใจ

          วันนี้ (1 กรกฎาคม 2565) เวลา 09.30 น. พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ในเครือข่าย ด้านความมั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 โดยมี...

(OIC) พึงพอใจกับการเยือน จชต. พร้อมชื่นชมว่าประเทศไทยเป็นประเทศตัวอย่างของวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

           วันนี้ 30 มิถุนายน 2565 Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ( นาย ยูซุฟ อัล-ดูเบอี) ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายการเมืองของ OIC Mr. El Habib Bourane (แอล ฮาบีบ โบเรน) ผู้อำนวยการกองชุมชนและชนกลุ่มน้อยของมุสลิม Ms. Ibrahim...

รองแม่ทัพภาคที่ 4 เยี่ยมติดตามภารกิจสำคัญของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เน้นย้ำควบคุมพื้นที่ให้มีความปลอดภัย พร้อมติดตามโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด CBTx

          วันนี้ (30 มิถุนายน 2565) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุม หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ต.บางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี พลตรี อุทิศ  อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ...

พิธีปิดโครงการค่ายเยาวชนหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม มุ่งหวังสร้างเครือข่ายเยาวชน สร้างเสริมประสบการณ์ พัฒนาและต่อยอด สู่ชุมชน

           จากการจัดโครงการค่ายเยาวชนหลากวิถีใจกลมเกลียว แผ่นดินเดียวพหุวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ 28 - 30 มิถุนายน ที่ผ่าน มีผู้เยาวชนร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ การอยู่ร่วมกัน สานสัมพันธ์ที่ดี ในสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างทัศนคติเชิงบวก และอุดมการณ์รักชาติ รวมทั้งร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม วันนี้ 30 มิถุนายน...

ตรวจสภาพความพร้อมรบ เตรียมพร้อมกำลังพลปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

           วันนี้ 30 มิ.ย. 65 เวลา 08.00 น. ที่ กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลตรีเฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 เป็นประธานในการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเดินทางไกล และการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565...

“OIC ไม่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเรียกร้อง แสดงออกของกลุ่มต่างๆ ที่ไม่อยู่ในกรอบกติกา และกฎหมายของประเทศ”

Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 29 มิถุนายน 2565   ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

“OIC ขอชื่นชมพัฒนาการ ในการแก้ไขปัญหา จชต. ที่รัฐได้ดำเนินการภายใต้ การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย”

Mr.Yousef Mohammed S.Aldobeay ผู้ช่วยเลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) 29 มิถุนายน 2565   ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า