Home ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับ จนท.การเมือง สอท.สหรัฐอเมริกา/ไทยและคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ห้องรับรอง อาคาร 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ชํานาญ กิจเวช รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นางสาว เอริน เอฟ...

กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567”

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ 4 บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

กิจกรรมส่งเสริม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี 2567 ณ วัดคูหาภิมุข จ.ยะลา

        เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ที่ วัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลตรี นิติ  ติณสูลานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา เป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 เพื่อจรรโลงไว้ซึ่งพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป พร้อมด้วย พลเอก มณี ...

กรมกิจการพลเรือนกองทัพบก ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายสู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องบุปผาแกรนด์ ชั้น 5 โรงแรมสยามโอเรียนเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม...

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2567 เสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง ในพื้นที่ จชต.

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.00 น. ที่โรงแรมบีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พันตำรวจเอก รังษี  มั่นจิตร ผู้กำกับการซักถาม 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานพิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สิทธิมนุษยชน”...

42 ปี ราชินีแห่งสนามรบภาคใต้ เข้มแข็ง ยิ่งใหญ่ และสง่างาม กรมทหารราบที่ 25 ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน

          วันนี้ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ที่ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 25 ค่ายวิภาวดีรังสิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พลโท​ ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่​ 4 เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากรมทหารราบที่ 25 ครบรอบปีที่ 42 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่...

พบปะ หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มองค์การระหว่างประเทศและองค์การพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น.  ณ  โรงแรม ลากูนา แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

พิธีปิดการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล (Young Digital PR) รุ่นที่ 1 เพิ่มทักษะ ขีดความสามารถ ในการเป็นนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลตรี กรกฎ ภู่โชติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรมการฝึกอบรมนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ ในยุคดิจิทัล (Young Digital...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจ โดยเริ่มที่ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้เชิญสิ่งของพระราชทาน 50...

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

          เมื่อวันที่  20 – 21  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา ณ ฐานปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4607 บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลลาโล๊ะ และฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4608 บ้านจือแร หมู่ที่ 3...