Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา เน้นย้ำกำลังพลเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

          วันนี้ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ค่ายกัลยาณิวัฒนา ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา และการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษร่วมป่าภูเขา ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ป่าภูเขา พื้นที่ป่าพรุ...

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6

          เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ "วันวิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน ขณะที่ องค์การสหประชาชาติ ยังได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลกด้วย ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

ทหารพราน 30 ทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

          วันนี้ (15 พ.ค. 2565) ที่วัดเนรัญชราวาส อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พันเอก ภูมิสิน สอนสุภาพ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา...

พบปะเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน

          วันนี้ (14 พ.ค.65) ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนครอบครัว พลทหาร อีสกานดา ยะการียา ทหารใหม่ ผลัด 1/65 โดยพลทหารดังกล่าว เป็นผู้ที่ตั้งใจเสียสละสมัครรับราชการเข้ามาเป็นทหารกองประจำการซึ่งมีความมุ่งมั่นต้องการที่จะรับใช้ชาติ แต่ด้วยทางบ้าน มีฐานะความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก บิดาป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ทางกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25...

ตรวจเยี่ยม ชป.พิทักษ์พื้นที่ และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ปฏิบัติหน้าที่ รปภ.เส้นทางรถไฟ

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ที่ สถานีรถไฟบ้านป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ กองร้อยทหารพรานที่ 4503 และกองร้อยทหารพรานที่ 4504 และอาสาสมัครประจำพื้นที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยเส้นทางรถไฟ สถานีบ้านป่าไผ่ พร้อมทั้งได้มอบแนวทางการปฏิบัติ และสกัดกั้นไม่ให้มีการก่อเหตุในพื้นที่...

สมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก” จรรโลงไว้ซึ่งวันสำคัญของโลก

          วันนี้ (14 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ พุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลโท ธิรา แดหวา แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก"...

เปิดการฝึกทบทวนสมาชิกโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) อ.แว้ง จ.นราธิวาส ประจำปี 2565

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ บ้านน้ำขาวยะกา ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกทบทวนโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน (อรบ.) กองพันราษฏรอาสาหมู่บ้าน อําเภอแว้ง...

เตรียมความพร้อมพัฒนาโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันที่ 13 พ.ค.65 ที่ โรงเรียนบ้านบองอ ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พันเอกทวีรัตน์ เบญจาทิกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาโรงเรียนบ้านบองอก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา,ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจกองร้อยทหารพรานที่ 4513, ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ,ผู้นำหมู่บ้าน,อาสาสมัครประจำพื้นที่ และผู้ปกครอง ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนบ้านบองอก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่สามารถมากลับมาทำกิจกรรม ศึกษาเล่าเรียน...

สยศ.กอ.รมน.ภาค 4 สน.ประชุมขับเคลื่อนคณะทำงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน และบูรณาการด้านการพัฒนาระดับจังหวัดในพื้นที่ชายแดนใต้

          วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ค่ายกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรีเฉลิมพล จินารัตน์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนคณะทำงานประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและบูรณาการด้านการพัฒนาในระดับจังหวัดของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประจำปี 2565...

มอบหน้ากากอนามัย Face Mask KN 95 ให้กับเจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

          วันนี้ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอกปองเชษฐ์ พูนช่วย รองผู้อำนวยการสำนักมวลชนและกิจการพิเศษ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 รับมอบหน้ากากอนามัย...