Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เยี่ยมกำลังพล ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี เมื่อ 26 มี.ค.66 ที่ผ่านมา

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น. ที่ตึกศัลยกรรมชาย ชั้นที่ 3 โรงพยาบาลศูนย์ยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พันเอก สฐิรพงษ์  อาจหาญ ผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย พันเอก สิทธิศักดิ์  เจนบรรจง รองผู้บังคับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางเยี่ยมอาการของ...

ห่วงใย ใส่ใจกำลังพลวีรบุรุษทหารกล้าที่ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ “เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน”

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมด้วย คุณจุฑาพร  จันทรักษ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปพบปะพูดคุยให้กำลังใจกับครอบครัว และวีรบุรุษอดีตทหารกล้า เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศไทยไว้ในครั้งอดีตกาล จำนวน 2 ราย...

ส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้าง ปันสุข” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.นราธิวาส

          เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่ บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 2 ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่งมอบบ้าน...

ทหารพรานหญิง 30 จัดชุดหมอเดินเท้าเข้าชุมชน ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1444

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ หมวดทหารพรานหญิง 30 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่บ้านยีลาปัน หมู่ที่ 11 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จัดกิจกรรม “หมอเดินเท้าเข้าชุมชน” เข้าพบปะเยี่ยมเยียน พัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนในพื้นที่ ...

ทหารพราน 45 มอบอินทผลัม ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไป–มา เพื่อใช้ในการละศีลอดห้วงเดือนรอมฎอน  ฮ.ศ.1444

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ดำเนินการแจกจ่ายอินทผลัมให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ที่เดินทางสัญจรผ่านไป–มา เส้นทางบริเวณด่านตรวจตันหยงมัส หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำไปรับประทานในช่วงการละศีลอด (เปิดปอซอ) โดยชาวไทยมุสลิมนิยมรับประทานอินทผลัมในช่วงเดือนถือศีลอด หรือเดือนรอมฎอน เนื่องจากในคัมภีร์อัลกุรอานได้บัญญัติไว้ว่าสามารถละศีลอดด้วยการกินอินทผลัมแทนการดื่มน้ำได้เพื่อช่วยลดอาการอ่อนเพลียในช่วงอดอาหาร ...

ร่วมรณรงค์ ห้าม ซื้อ – ขาย – ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ห้วงเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ กองร้อยทหารพรานที่ 4110, กองร้อยทหารพรานที่ 4116 หน่วยเฉพาะกรมทหารพรานที่ 41 ลงพื้นที่พบปะ พูดคุยกับประชาชน และผู้ประกอบการร้านค้า พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกันรณรงค์ ห้าม ซื้อ - ขาย - ใช้ ดอกไม้เพลิงทุกชนิด ในห้วงเดือนรอมฎอน...

“ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ใต้บังคับบัญชา แม้จะไกลแค่ไหน ก็จะไปให้ถึง” ให้ภาพเล่าเรื่อง ….

          จากการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของ พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก / ผู้ช่วยผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย ด้านจังหวัดสงขลา และจังหวัดนราธิวาส นั้น ซึ่งที่ตั้งของแต่ละหน่วยในพื้นที่มีความห่างไกล และทุรกันดาร เนื่องจากอยู่ตามขอบแนวชายแดน...

พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ มอบความห่วงใยให้สมาชิกกลุ่มเสื้อเขียวส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางศาสตร์พระราชา

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 09.40 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลตรี เฉลิมพร  ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ และมอบความห่วงใยแก่สมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง...

มทภ.4 ตรวจเยี่ยม ฉก.ทพ.47 ติดตามภารกิจการปฏิบัติงานในพื้นที่ เน้นย้ำดูแลความปลอดภัยในห้วงเดือนรอมฎอนและช่วงสงกรานต์

          วันนี้ (25 มีนาคม 2566) เวลา 15.30 น. ที่ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 บ้านสะปาเราะ หมู่ที่ 7 ตำบลยะหา จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4...

ละศีลอดวันที่ 3 เดือนรอมฎอน มทภ.4 ร่วมกิจกรรมเปิดปอซอ ณ มัสยิดกลางประจำอำเภอยะหา และพบปะ ปปช.ไทยพุทธ มอบถุงยังชีพแก่กลุ่มคนเปราะบาง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น

          วันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 17.30 น.ที่ วัดยะหาประชาราม อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีถวายสังฆทาน ทำบุญ รับศีล โดยมี พระครูสถิตธรธรรม...