Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการความร่วมมือ สู่การพัฒนาการศึกษา ระหว่าง กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับ บริษัท ฟิล์มมาสเตอร์ จำกัด ส่งมอบอาคารเรียนไว้ใช้ประโยชน์ นำความรู้ สู่ชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

            วันนี้ 26 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ โรงเรียนวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ถนนกำแพงถม - เขาปูน บ้านกำแพงถม ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช...

ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ เน้นย้ำระวังป้องกันความปลอดภัยในพื้นที่

           ที่ พื้นที่ปฏิบัติการกองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 (4703) บ้านกูวิง หมู่ที่ 6 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก โกเมธ รัตนผ่องใส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ (ชป.จรยุทธ์) ในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในพื้นที่หมู่บ้านสันติสุขตามแผนยุทธการ...

ชาวบ้านมะรือโบตก ร่วมผลิตเตียงไม้ไผ่ ส่งมอบให้แม่ทัพภาคที่ 4 สนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ ร่วมสู้ภัยโควิด 19 ไปด้วยกัน

          วันนี้ 25 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ที่ เทศบาลตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ชาวบ้านในตำบล ได้ร่วมกันผลิตเตียงไม้ไผ่ จำนวนกว่า 50 เตียง มอบให้แก่ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์...

ทหารพรานไม่ทอดทิ้งประชาชน เยี่ยมผู้พิการ สร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิต

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่ ตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย นางอุงุง  อิแม ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพิการทางการเคลื่อนไหว และ นางเจะหมะ แซลา ผู้สูงอายุ...

โครงการ “อาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามแนวคิดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียง มุ่งเน้นให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ร่วมกับ ยุวเกษตรโรงเรียนบ้านตันหยง ร่วมกันดูแล และพัฒนาพื้นที่ “โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตั้งอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 2 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งเน้นให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน เพื่อศึกษา...

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ” อส.ทพ.ชนะชัย” กล่าวกับครอบครัว จงภูมิใจในความเสียสละเพื่อชาติ ก่อนจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 นี้

          วันนี้ (24 กันยายน 2564)​ เวลา 17.00 น. ณ วัดท่าเคียน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทเกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ...

ส่งต่อความช่วยเหลือ มอบรถวีลแชร์ สร้างสุข เพิ่มรอยยิ้มให้ผู้ป่วยติดเตียง

         หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ร่วมกับ ผู้นำชุมชน และ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นผู้แทนมอบรถวีลแชร์ จากสโมสรโรตารียะลา ปีบริหาร 2564 - 2565 สนับสนุนโดย คุณธนศักดิ์  ชูวงศ์วุฒิ โดยได้นำมามอบให้กับ นางสาวกลือซง  บือราเฮง ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ประเภทความพิการ...

พิธีรดน้ำศพ – ส่งศพ “อส.ทพ. ชนะชัย” ทหารกล้า นักรบชายแดนใต้

          วันนี้ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. วัดสุวรรณากร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางหรีดเคารพศพ อาสาสมัครทหารพราน...

พิธีปิดหลักสูตร พสบ.ทภ.4 รุ่นที่ 16 ผนึกกำลัง สร้างเครือข่ายระดับผู้บริหาร สู่การพัฒนาสังคมในพื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมทุกมิติ อย่างยั่งยืน

         วันนี้ 23 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่ สโมสรนาควานิช ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตร...

ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงยังชีพ ให้พี่น้องสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์โควิด-19

           เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ วัดบ้านเก่า ตำบล เปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 /ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ...

Facebook