Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องใน “วันอาสาฬบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” พ.ศ. 2567

          วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องใน“วันอาสาฬบูชา” และ “วันเข้าพรรษา” พุทธศักราช 2567 ณ วัดมุจลินทวาปีวิหาร...

ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมในสถานศึกษา

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 ที่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ต.ตันหยงลุโละ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบรุษพลเอกเปรมติณสูลานนท์ จัดหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ “หลักการพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม“ ในโครงการอบรมเยาวชนอาสาวิทยากรคุณธรรมในสถานศึกษา โดยมีพลเอก ศรุต นาควัชระ ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รู้จักควบคุมตนเองโดยเว้นชั่วตลอดเวลา และทำความดีได้อย่างเหมาะสม...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมตักบาตรพระภิกษุ 82 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

         วันนี้ (18 กรกฎาคม 2567) เวลา 07.00 น. ที่ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรี นิติ ...

คณะขับเคลื่อนการพูดคุยระดับพื้นที่ (คพท.) จัดประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อพบปะพูดคุยและหารือถึงประเด็นต่าง ๆ พร้อมติดตามรับทราบความคืบหน้าถึงกระบวนการพูดคุยสันติสุขฯ

          เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม  2567 ณ ห้องประชุมโรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานการประชุมคณะขับเคลื่อนการพูดคุยสันติสุขระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3...

ทหารพราน 41 ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการ “ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองร้อยทหารพรานที่ 4115 ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำให้กับ น.ส.รอฮานา ดือราเซะ  ตามโครงการ "ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์จากนิคมสร้างตนเองเบตงจังหวัดยะลา ณ บ้านเลขที่ 61/2 หมู่ที่ 6...

กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 92 พรรษา 12 สิงหาคม 2567

         วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) เวลา 09.00 น. ที่ วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลโท ปราโมทย์  พรมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า  ประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์...

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ 15 ครบรอบ 51 ปี

       วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโทศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ 15 ครบรอบ 51 ปี โดยประกอบไปด้วยพิธีสงฆ์ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้ล่วงลับ...

 “ทหารพราน 44” บริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายใต้คำกล่าวที่ว่า “สุขใจผู้ให้ … ต่อลมหายใจผู้รับ” 

         เมื่อวันที่ 16 กรกฎา 2567 เวลา 09.30 น. พันเอก ภาคภูมิ  จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 พร้อมกับกำลังพลของหน่วย ร่วมบริจาคโลหิต  “เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ใน...

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจลงขลา ผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา 9 วัด ในพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567

        วันนี้ (17 กรกฎาคม 2567) เวลา 08.00 น. ณ วัดปลักชะเมา ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พันเอก ยุทธนาม  เพชรม่วง รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา เป็นผู้แทน พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 /...

ทหารพราน 49 ร่วมประกอบพิธีปลงผมนาค ก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2567

          เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพล เข้าร่วมร่วมประกอบพิธีปลงผมนาค ก่อนเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ ตามกิจกรรมโครงการอุปสมบทหมู่ ประจำปี 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567  ณ ...