Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน เปิดการอบรมพัฒนาความสามารถ ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข เชื่อมต่อความไว้วางใจ ร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

        วันนี้ 18 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่ห้องอบรมโรงเรียนการเมือง ศูนย์สันติวิธี ค่ายอิงคยุทธบริหาร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาขีดความสามารถผู้บังคับหน่วยระดับชุดปฏิบัติการ...

ตรวจเยี่ยมและรับฟังแนวความคิดเห็นของหน่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังพล

        พลตรี ไพศาล  หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและประชุมรับฟังแนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนหลัง ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4  หน่วย ประกอบด้วย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45...

มอบอินทผาลัมให้ประชาชน เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลของหน่วย มอบอินทผาลัม ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้นำไปใช้ประกอบในมื้ออาหาร ในการละศีลอด เพื่อเป็นการแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปี ฮ.ศ.1442 ณ บริเวณหน้า ชุดคุ้มครองตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ...

ประชุมเวทีสภาสันติสุข (กรณีพิเศษ) พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์ให้กับ อสม. ในพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

        ณ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พันเอก กฤศ  ศรีเดชาสินธุ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี เป็นผู้แทนร่วมประชุมเวทีสภาสันติสุข (กรณีพิเศษ) พื้นที่เกิดเหตุกรณีเร่งด่วน รับฟังปัญหาข้อขัดข้องและมอบแนวทางการแก้ปัญหาให้กับตำบล โดยมี นายอำเภอทุ่งยางแดง, รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่  44, ตำรวจ, ผู้นำท้องที่,...

เดินสายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยย้ำการปฏิบัติป้องกันเฝ้าระวังก่อเหตุควบคู่ป้องกันโควิด-19

        เมื่อ 17 เม.ย.64 ตั้งแต่เช้าวันนี้ พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุดคุ้มครองตำบลวังใหญ่ บ.ควนหมาก ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา  เน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4 โดยเฉพาะมาตรการป้องกันฐานปฏิบัติการ...

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ พื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

        วันนี้ 17 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้เดินทางไปยัง ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืน ยิงใส่บ้านเรือนราษฎร เป็นเหตุให้...

แม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการ สร้างขวัญกำลังใจ ปฏิบัติภารกิจสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน

        วันนี้ 17 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. พลโท​ เกรียงไกร​  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางตรวจเยี่ยมสร้างขวัญให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำฐานปฏิบัติการต่าง ๆ ของพื้นที่บันนังสตา ยะหา จังหวัดยะลา และพื้นที่จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจความเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน...

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ พร้อมเน้นย้ำกำลังพลดูแลตนเอง ป้องกันเชื้อไวรัส Covid -19 อย่างใกล้ชิด

        เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 22.00 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตรวจเยี่ยมชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ร้อย.ร.2534 เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามสั่งการของ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเอง ระบบสัญญาณแจ้งเตือน และการไม่ปฏิบัติซ้ำ เพื่อป้องกันการเกาะติดของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่...

แม่ทัพภาคที่ 4 เข้าพบผู้แทนจุฬาราชมนตรี และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน

        วันนี้ 16 เมษายน 2564 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบปะเยี่ยมเยียนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1442 รับฟังข้อแนะนำ และร่วมหารือถึงมาตรการแนวทางกาาสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมในห้วงของเดือนรอมฎอน รวมถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 พร้อมกันนี้ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค...

ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม ชป.จรยุทธ์ เน้นย้ำเฝ้าระวังพื้นที่ให้ปลอดภัย

        เมื่อวันที่16 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ ของกองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 433  หมวดเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน 4332 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบปะให้กำลังใจกำลังพล พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท...

Facebook