Home ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูแลห่วงใย “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” สานความสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหญิง ร่วมกิจกรรมโครงการ “รักษ์หัวใจ ชายแดนใต้” เพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเบื้องต้น โดยเครื่องตรวจวัดหัวใจไฟฟ้า (EKG) ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โรงเรียนบ้านบาเจาะ หมู่ที่ 2 ตำบลบาเจาะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยมี พันเอกนายแพทย์ โชคชัย ...

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และฝ่ายปกครอง ออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง

        หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.4 (บ่อน้ำร้อน-จันทรัตน์) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรอัยเยอร์เวง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน กองร้อยเฉพาะกิจตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเบตง ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย เกี่ยวกับป่าไม้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าเบตง บริเวณบ้านปิยะมิตร 3 หมู่ที่ 7 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบพื้นที่ป่าถูกบุกรุกแผ้วถาง จำนวน 1...

กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ด้วยผลผลิตทางการเกษตร สู้ภัยโควิด (COVID-19) รอบที่ 3 ไปพร้อมกัน

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 นำกำลังพล ดำเนินการเก็บผลผลิตทางการเกษตรของหน่วย นอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่ไปรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าธง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการลดภาระการขนย้าย ลดปัญหาพืชผลทางการเกษตรล้นตลาดราคาตกต่ำ ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในทุกพื้นที่      ...

พระราชทานเพลิงศพทหารกล้า อส.ทพ.นพฤทธิ์ สุขสอน อย่างสมเกียรติ ยังภูมิลำเนา จังหวัดสุโขทัย

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 16:00 น. พลเอก พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทาง เป็นประธานในพิธี พระราชทานเพลิงศพ อส.ทพ.นพฤทธิ์ สุขสอน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ที่ได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์    ...

ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา

        เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลตรี ศานติ  ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ลงพื้นที่หมวดหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4322 บ้านสุโสะ หมู่ที่ 2 ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย...

สานสัมพันธ์ชุมชน ในสังคมพหุวัฒนธรรม

        กองร้อยทหารพรานที่ 4402 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ร่วมกับ พระอาจารศุพชัย อธิมุตโต เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง และนายรอมลี ดายะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลตะโละแมะนา ร่วมจัดหาพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น ประเภทไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด...

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เพื่อสร้างความตระหนัก ใส่ใจ และรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งติดตามประกาศต่างๆในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

        หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 30 นำกำลังพล ร่วมกับ ผู้นำหมู่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และแผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกัน และขั้นตอนต่างๆ ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส...

เปิดโรงพยาบาลสนามกระบี่

        พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามจังหวัดกระบี่ (2)  ซึ่งใช้อาคารของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 อ.คลองท่อม  จ.กระบี่ พร้อมส่งมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโควิด -19 ของ จ.กระบี่  ...

กองทัพบก จัดครัวสนามเคลื่อนที่แจกอาหารพร้อมน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน ล็อคดาวน์ บรรเทาความเดือดร้อนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระบาด

        วันนี้ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตรีไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 พลตรีคมกฤช รัตนฉายา...

ย้ำกองทัพ เร่งสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาสที่ติดเชื้อในชุมชนเสี่ยง

        พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า 8 พ.ค.64 : 0930 พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กห.และ พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้ประชุมร่วมกับ นขต.กห. เหล่าทัพ  กอ.รมน.และ ตร....

Facebook