การประกาศราคากลางและรายละเอียดในการคำนวณราคากลางสำหรับงานจ้างก่อสร้างให้ใช้ หลักเกณฑ์การคำนวณงานก่อสร้าง

101
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางงานปรับภ