ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๓๓ (เพิ่มเติม)

300
630720-002