ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.ทพ.๓๓ (เพิ่มเติม)

808
630720-002