ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงฐานปฏิบัติการของ ฉก.สงขลา ๔๐(เพิ่มเติม)

310
630720-001