ครบรอบปีที่ 15 กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย จ.ปัตตานี

13267

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ที่ บริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 15 โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, อดีตผู้บังคับบัญชา, รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปลัดจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ข้าราชการทหาร, สมาคมแม่บ้านทหารบก, ฝ่ายปกครองในพื้นที่ และครอบครัวกำลังพลภายในหน่วย เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

     โดยในช่วงเช้า พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่กำลังพลภายในหน่วย จากนั้น พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประธานในพิธี ร่วมประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องในวันสถาปนากองพลทหารราบที่ 15 ครบรอบปีที่ 15 เพื่อรำลึกและอุทิศบุญกุศลแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในภาคสนามและที่ตั้งปกติ สร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลภายในหน่วย ก่อนที่จะมอบโล่กำลังพลดีเด่น และแม่บ้านดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่กำลังพลที่ได้ปฏิบัติภารกิจด้วยดีเสมอมา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานกำลังพล ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมลงนามถวายพระพร พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเยี่ยมชมผลงานจากโครงการตามพระราชดำริ นิทรรศการผลปฏิบัติงานของกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยในสังกัด และส่วนจัดแสดงผลงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองพลทหารราบที่ 15

     จากนั้นเวลา 11.30 น เดินทางไปเปิดห้องปฏิบัติการทางภาษา กองพลทหารราบที่ 15 (English Laboratory Room 15th Infantry Division) ณ ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ซึ่งห้องปฏิบัติการทางภาษาแห่งนี้เกิดขึ้นจากความมุ่งหมายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวได้ใช้ในการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ และสามารถนำทักษะทางด้านภาษาไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงาน และการฝึกร่วมกับมิตรประเทศ โดยห้องปฏิบัติการทางภาษากองพลทหารราบที่ 15 จัดให้มีการเรียนการสอนทุกวันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 15.00 -16.00 น. โดยมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี มาทำการสอนในทุกสัปดาห์

     ทั้งนี้ กองพลทหารราบที่ 15 จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบกเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2550 เป็นหน่วยรบหลัก ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่และแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัจจุบันมี พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า