ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(120,600.00)(4)

736

สบป.กอ.รมน.ภาค 4 สน.