รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. ติดตามการฟื้นฟู ช่วยเหลือ พร้อมมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัย อ.สุคิริน จ.นราธิวาส แบบส่งตรงถึงบ้าน

109

          เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานกองทัพบก ภาคเอกชน ผู้มีจิตศรัทธา และชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พสบ.จชต.) ร่วมบริจาค นำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยพื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส แบบส่งตรงถึงบ้าน โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้ประสบภัยให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ พลโท ปราโมทย์  พรหมอินทร์  ระบุว่าภาพรวมปัญหาอุทกภัยครั้งนี้สร้างความสูญเสียให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวนมาก  ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเข้าช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างสุดกำลังความสามารถ ตลอดจนธารน้ำใจของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศยังคงหลั่งไหลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อคืนสภาพปกติโดยเร็ว  พร้อมย้ำว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมจัดกำลังพลชุดช่างร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เร่งดำเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟู ทำความสะอาด เก็บ กวาด ซ่อมแซ่มบ้านเรือน อาคาร สถานที่ที่พังเสียหาย เพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุด อีกทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ จากศูนย์ประสานการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บริการ ตรวจรักษาโรค แก่พี่น้องประชาชนอีกด้วย ยืนยันในฐานะหน่วยงานราชการ หน่วยงานของกองทัพ พร้อมให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

          ทั้งนี้ ภาพรวมในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยต่อเนื่องจากห้วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่ผ่านมา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้มีการแบ่งมอบพื้นที่อย่างชัดเจน รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทางจังหวัด  อำเภอ ตำบล  ชุมชน ด้วยการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิด พร้อมเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนมีความพร้อมเข้าดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มขีดความสามารถ “เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า