ตรวจเยี่ยม ชรบ.​ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน

61

        เมื่อ 11 พ.ค.64 1400 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม ชรบ.เก่า ในการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและมอบแนวทางในการปฏิบัติ ตามแผนเผชิญเหตุ โดยจำลองเหตุการณ์ กรณี ผกร.เข้าโจมตีป้อม ชรบ. และขอรับการสนับสนุน ชป.จจ.คทอ.ชค.543 เพื่อเข้าคลี่คลายสถานการณ์ ณ ป้อม ชรบ.เก่า ม.3 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า​