เกศาสานใจ ผูกสายใย พี่และน้องในโรงเรียน

96

        เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง  พร้อมด้วย กองร้อยทหารพรานที่ 4103 จัดกิจกรรม “เกศาสานใจ ผูกสายใย พี่และน้องในโรงเรียน” โดยให้บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกาลอ เพื่อช่วยลดรายจ่ายภายในครัวเรือนให้กับเยาวชนในพื้นที่

        ทั้งนี้ได้สอดแทรกกิจกรรมโครงการ  “เสริมทักษะภาษาไทย สร้างโอกาส เพื่ออนาคต” หน่วยเฉพาะกิจยะลา เพื่อเพิ่มทักษะผู้เรียน ให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น และปลูกจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลตนเอง การร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้สาธิตการทำเจลล้างมือที่สามารถผลิตเองได้ภายในชุมชน  ณ โรงเรียนบ้านกาลอ ตำบลกาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41