ติดตามผลการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจยะลา

235

        ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจยะลา โดยมี พันเอก สมคิด  บุญโชติ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ให้การต้อนรับ

        ด้าน พลโท สิทธิพร  มุสิกะสิน แม่ทัพน้อยที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า ปัจจุบันกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและแนวร่วมในพื้นที่ ยังคงมีความพยายามในการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ มีรูปแบบการก่อเหตุ ด้วยการลอบวางระเบิด ยิงจุดตรวจ ยิงฐานปฏิบัติการ ที่มีการระวังป้องกันต่ำ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติตามนโยบายสั่งการของ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 อย่างเคร่งครัด และให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ การป้องกันตนเอง การติดต่อสื่อสาร โดยให้มีการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งสามฝ่าย การนำกำลังชุดคุ้มครองตำบลมาปฏิบัติงานร่วมกับกำลังหลักในพื้นที่ การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลา ให้นำกำลังทหารพรานหญิงร่วมปฏิบัติงานตามจุดตรวจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นตรวจสอบบุคคล ตลอดจนให้ตรวจสอบบุคคลที่ซื้อหรือร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์สื่อสารซิมการ์ดโทรศัพท์ครั้งละจำนวนมาก เพื่อป้องกันการนำสิ่งเหล่านี้ไปก่อเหตุ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะดีขึ้นตามลำดับด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า