แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล” สิรินธรคัพ” ประจำปี 2567

52

          เมื่อวันทื่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายใน สิรินธรคัพ ประจำปี 2567 โดยมีประเภททีมทั่วไปและทีมอาวุโส พร้อมมอบของที่ระลึกและถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้เข้าแข่งขันประเภทต่าง ๆ รวมไปถึงรางวัลดาวซัลโว หรือรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน

 

         สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในค่ายสิรินธร ประจำปี 2567 โดยสำนักบริหารงานบุคคล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้มีการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ออกกำลังกาย, สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานและนักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน รวมไปถึงสร้างเสริมสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจของกำลังพลให้มีความแข็งแรง อีกทั้งมีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมี ผู้บังคับบัญชา, ข้าราชการ, สื่อมวลชนจังหวัดยะลา และกำลังพล กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร เข้าร่วมกิจกรรม

         พลโท ศานติ  ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นความร่วมมือและความสมัครสมานสามัคคีของนักกีฬาจากทุกหน่วยที่เข้าร่วมการแข่งขันจนทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ การเล่นกีฬาเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้ออกกำลังกาย เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก เน้นย้ำการเล่นกีฬา ต้องรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ได้สร้างความสัมพันธ์ และได้รู้จักกัน ซึ่งถือได้ว่าการจัดการแข่งขันกีฬาถือเป็นสีสันอย่างหนึ่ง และเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าและกำลังพลภายในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าอีกด้วย

          สำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในสิรินธรคัพ ประจำปี 2567 มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีมประกอบด้วย 1. ทีมสำนักงานบริหารงานบุคคลฯ 2. ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรอง 3. ทีมสำนักนโยบายและแผนฯ  4. ทีมสำนักส่งกำลังบำรุงฯ 5. ทีมสำนักมวลชนและกิจการพิเศษฯ 6. ทีมสำนักปลัดบัญชีฯ 7. ทีมสำนักสารสนเทศฯ และ 8. ทีมศูนย์สันติวิธี โดยมีกำหนดการแข่งขันทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 น. โดยเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 14  มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา

         สำหรับผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในสิรินธรคัพประจำปี 2567 ประเภททีมทั่วไป รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำนักปลัดบัญชีฯ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรองฯ, รางวัลรองชนะเลิศอัน 2 ได้แก่ทีมสำนักสารสนเทศฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ทีมสำนักงานบริหารงานบุคคลฯ และประเภททีมอาวุโส รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมสำนักมวลชนและกิจการพิเศษฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสำนักอำนวยการข่าวกรองฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมศูนย์สันติวิธีฯ, และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมสำนักบริหารงานบุคคลฯ  ซึ่งการแข่งขันฟุตบอล ภายในสิรินธรคัพ ประจำปี 2567 ครั้งนี้ ต้องการให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีโอกาสพบปะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับกำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า