ติดตามชมรายงาน สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน พลิกนาร้างสร้างศูนย์เรียนรู้สู่ชุมชน ออกอากาศทาง ททบ.5 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

182

 

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า