แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจังหวัดสงขลา ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี วัดนาทวี เป็นพุทธบูชา

1037

        วันนี้ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินปัจจัยสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัย พร้อมแท่นสำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้สักการะบูชา โดยมี พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ร่วมพิธี พร้อมด้วย ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีถวายปัจจัยเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นพุทธบูชา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 3,025,653 บาท ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน พัฒนาวัดนาทวีให้เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ ของพี่น้องประชาชนไทยพุทธในพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอีกทางหนึ่งด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า