แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดไพโรจน์ประชาราม อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

719

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. ณ วัดไพโรจน์ประชาราม (วัดปลายนา) ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดไพโรจน์ประชาราม จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลตามโบราณประเพณี เป็นการส่งเสริมความสามัคคี และเพิ่มพูนบุญกุศล ตลอดจนใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจทางศาสนา โดยมีพลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส คณะผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด

           พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวพบปะ พูดคุยกับพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมพิธี กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นโอกาสดี ที่เราพุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญใหญ่กันอีกครั้ง โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมาได้มาร่วมทอดกฐินสามัคคีร่วมกันแล้ว ซึ่งยอดจากบริวารกฐินครั้งนั้นทางวัดได้นำไปจัดสร้างอุโบสถหลังนี้ด้วย เพราะอุโบสถ ถือเป็นอาคารที่สำคัญภายในวัดใช้ประกอบศาสนกิจทางศาสนา ทำให้วัดเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน โดยเฉพาะพี่น้องพุทธศาสนิกชน ฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้ทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ช่วยกันประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ความเข้าใจร่วมกัน จะได้ผ่านวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน ซึ่งหากมีสิ่งใดที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือ และต้องการให้กองทัพบกได้ช่วยสนับสนุน สามารถแจ้งมายังหน่วยทหารในพื้นที่ หรือโทรศัพท์มาทางสายตรงแม่ทัพภาคที่ 4 โทร  061-173-2999 ได้ตลอด “

          ทั้งนี้วัดไพโรจน์ประชาราม(วัดปลายนา) เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส จัดตั้งวัดเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2520 ปัจจุบันยังไม่มีอุโบสถใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมบริจาคยอดเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 100,000 บาทในการก่อสร้างอุโบสถ และขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้มาร่วมสมทบทุนทำบุญสร้างอุโบสถ เพื่อเป็นกุศลครั้งยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนได้สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป สามารถร่วมได้ที่ ธนาคารออมสิน สาขารือเสาะ เลขที่บัญชี 020-3-62384-669 หรือหมายเลขโทรศัพท์เจ้าอาวาส 080-105-5621

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า