กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมูลนิธิชิน โสภณพนิช ให้กับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

80

          วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2564)  เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากมูลนิธิมูลนิธิชิน โสภณพนิช จำนวน 10 ทุน ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 3 ทุนๆ ละ 10,000 บาท แลระดับอุดมศึกษา จำนวน 7 ทุนๆ ละ 15,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี ซึ่งปัจจุบันเยาวชนในพื้นที่ใช้ทุนการศึกษาในหลากหลายสาขาอาชีพ และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ก็พร้อมจะกลับมาพัฒนาชุมชนบ้านเกิดของตัวเอง โดยในพิธีดังกล่าวมี คณะผู้บังคับบัญชาจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เข้าร่วม

          พลตรี วัฒนา กรมขันธ์ เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่วันนี้ได้เป็นผู้แทนของท่าน พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ที่ได้เป็นประธานในการมอบทุนให้กับน้องๆ ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันนี้ เป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิมูลนิธิชิน โสภณพนิช ที่ทางมูลนิธิได้มอบให้แก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาหลายปี เพื่อยกระดับการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ ทุนทุกทนที่มอบให้เป็นทุนต่อเนื่องให้แก่นักเรียนไปจนจบปริญญาตรี ซึ่งนักเรียนทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกจากทางมูลนิธิชิน โสภณพนิช และจากหน่วยในพื้นที่ ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า โดยจะมีการติดตามเกณฑ์ผลการเรียน และมีความประพฤติที่ดี ที่ผ่านมานักเรียน นักศึกษาก็สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นคนดีของสังคมทุกคน นับเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว วันนี้ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ และครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

          ด้าน นางสาว เจนจิรา บุญอินทร์ เยาวชนจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิชิน โสภณพนิช กล่าวว่า ได้รับทุนการศึกษาเป็นปีแรก โดยได้รับการคัดเลือกจากผลการเรียน ความประพฤติ ประกอบกับเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากคุณพ่อเสียชีวิตจากสถาณการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันนี้รู้สึกดีใจ และเป็นเกียรติมาก หลังจากนี้จะนำเงินทุนการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาให้มากที่สุด ขอขอบคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้ได้รับทุนในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า