สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “รวมพลคลื่นลูกใหม่ ร่วมพัฒนาชายแดนใต้”

37

          เชิญรับชม รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “รวมพลคลื่นลูกใหม่ ร่วมพัฒนาชายแดนใต้” ออกอากาศทาง ททบ.5 HD

ผลิตรายการโดย ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า