รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ย้ำดูแลพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

80

         เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม woroom หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 43 ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี พันเอก เสฏฐวุฒิ จันทนะ รองเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำทางฝ่ายอำนวยการและติดตามการปฏิบัติงานของหน่วย พร้อมมอบนโยบายการดูแลพื้นที่ปลอดเหตุ ประชาชนปลอดภัย

          โอกาสนี้ พันเอก เสฏฐวุฒิ จันทนะ รอง เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตลอดจนถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมดูแลและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยควบคู่ไปกับการสร้างความปลอดภัยแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า