ทหารพราน 48 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับครูและนักเรียนโรงเรียนตาดีกา ส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

286

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนตาดีกาอัล-มุสตากีม สโลรายอ บ้านโคกสยา หมู่ที่ 5 ตำบลปะลรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ร้อยโท สุรวิทย์ ชาญอาวุธ ผู้บังคับด่านจาแบป๊ะ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48, ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์กับครูและนักเรียน โรงเรียนตาดีกาอัล-มุสตากีม โดยการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ซึ่งในกิจกรรมมีการมอบธงชาติไทย ,ร้องเพลงชาติร่วมกัน, ทำกิจกรรมหน้าเสาธง 5 นาที พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทุกท่าน “อย่านอนหลับทับสิทธิ” พร้อมใจไปเลือกตั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ร่วมกันเลือกคนดี เป็นผู้นำ มุ่งมั่นพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า