ทหารพราน 44 ต่อเติม ซ่อมสร้างที่พักอาศัยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

94

          เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ประชาชน ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ 100/1 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ดำเนินการต่อเติม ซ่อมสร้างที่พักอาศัยให้กับนายบือราเฮง  ตีเงาะ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในห้วงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

          เจ้าหน้าที่ทหารพราน ได้ร่วมกับประชาชน ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น ได้ทำการสร้าง ต่อเติมบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงทนทาน เพื่อให้ครอบครัวที่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว ได้มีที่พักอาศัยที่ดี มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด ตลอดจนเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส

ทหารมีไว้ทำไม  ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า