กอ รมน ภาค 4 สน พบปะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และปัตตานีพร้อมแจงนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

Category : สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน
Views : 94