ติดตามชม สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน หมวดการศพ พล.ร.15 สนับสนุนเคลื่อนย้ายศพผู้ติดเชื้อโควิด-19

184

ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564

ช่วงข่าวภาคค่ำ เวลา 19.10 น. ทาง ททบ.5

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า