กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า รายงานผลการปฏิบัติงานเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดในห้วง (1 พฤศจิกายน 2561 – 27 ตุลาคม 2562)


                    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า สรุปผลการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอ 37 อำเภอ (ศปร.อ. 37 อำเภอ) ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 27 ตุลาคม 2562  ดังนี้

           1. การบังคับใช้กฎหมาย สามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ ผู้ค้ารายใหญ่ 185 ราย, ผู้ค้ารายย่อย 4,090 ราย  รวมผู้เสพ 19,481 ราย

           2.  ตรวจยึดของกลางยาบ้า 2,464,152 เม็ด, กัญชา 25.735 กิโลกรัม, ใบกระท่อม 19,216.278 กิโลกรัม, น้ำกระท่อม 16,342.608 ลิตร, ยาไอซ์ 43.566  กรัม, ยาแก้ไอ 24,300 ขวด, เฮโรอีน 39.020 กิโลกรัม, ยาอี 208 เม็ด รวมผู้ต้องหาทั้งหมด 8,605 ราย

           3. การดำเนินการต่อผู้เสพยาเสพติด ที่สมัครใจรายงานตัวเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง เพื่อเข้ารับการบำบัดยาเสพติด ตามนโยบาย แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 15,180 ราย, กระบวนการบำบัดฟื้นฟู 13,785 ราย, ติดตามบำบัดฟื้นฟู 8,325 ราย และ ส่งเสริมอาชีพ 342 ราย

           กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งการซื้อ จำหน่าย หรือการเสพ ขอให้แจ้งมา ที่ ตู้ ปณ. 41 ปณจ. เมืองยะลา จ.ยะลา ระบุเบาะแสให้ชัดเจนไม่ต้องลงชื่อแต่อย่างใด   ยาเสพติด ภัยร้ายทำลายชีวิต ร่วมกันส่งคืนคนดีสู่อ้อมกอดของครอบครัว

ศูนย์ข่าวประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักาาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า