นายสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา อวยพรเนื่องในวันอีดิ้ลฟิตริ ฮ.ศ.1442

646

        ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน ณ เวลานี้เรากำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ เราจะร่วมต้อนรับอีดิลฟิตรีด้วยกัน ฉะนั้นขอเรียกร้องให้ชาวมุสลิมทุกหมู่เหล่าให้ทำความดีละเว้นความชั่วทั้งปวง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสังคมโดยรวมที่ผ่านมานั้น มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้น อย่างที่เขาว่า “ที่ไหนมีมนุษย์ ที่นั้นอาจมีความขัดแย้ง” แต่คำว่ามนุษย์นั้นมีทั้งดีและไม่ดี ขอให้เราหลีกเหลี่ยงเรื่องไม่ดีดังกล่าว ทำเพื่อสังคมโดยรวม ฉะนั้นแล้วเราหวังว่าเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นไปแล้วในพื้นที่ของเรา ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็ได้เกิดเหตุร้ายขึ้นในพื้นที่ใกล้ๆตัวเรา ซึ่งสังคมโดยรวมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเช่นกัน ขอให้ทิ้งไว้ข้างหลังก่อน

        เราหันมาแสวงหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน และไม่อาจปฏิเสธได้ว่ามีประเด็นการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยและขอเรียกร้องให้มุสลิมทุกหมู่เหล่า อย่าเอาประเด็นนี้มาสร้างกระแสเป็นเรื่องใหญ่ ขอให้พวกเราดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อความสงบสุขของชาติบ้านเมืองของเรา รวมทั้งในพื้นที่ จชต. ของเราด้วย เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงเหมือนที่ผ่านมา เราหวังว่า ขอให้พวกเราขอพรจากเอกองค์อัลลอฮ (ซบ.) เพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่โดยเร็ว ขอให้ทุกฝ่ายหันมาพูดคุยกัน เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เรื่องใหญ่กว่าคือประเด็นทางการเมือง ขอให้พวกเราห่างไกลจากความขัดแย้งเหล่านี้ทั้งปวง โดยให้ทุกฝ่ายร่วมกันแสวงหาทางออกเพื่อให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนและตลอดไป

ขอความสันติสุขจงมีแด่ท่าน…ขอบคุณครับ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า