ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยต่างๆ
รูปภาพ
กอ.รมน ภาค 4 สน ประชุมหารือผู้ดำเนินการ/เจ้าของสถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
อังคาร, 09 กันยายน 2014
     วันนี้ (8 กันยายน 2557) ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4 ส่วนหน้า   ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  พันเอก วิทยา อรุณเมธี รองเสนาธิการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้แทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค ๔ สน.ร่วมแถลงข่าว แนวทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014
     วันนี้ ( 22 สิงหาคม 2557) เวลา 11.00 น. ที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า นำโดย พลตรี ปราการ  ชลยุทธ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย Dr. Abbas  Shouman รองผู้นำสูงสุดทางศาสนาอิสลาม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงผลการปฏิบัติงาน
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
     เมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 1000 ณ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พันเอกปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกิจกรรม รอมฎอนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์ ร่วมกันพัฒนานำสังคมสู่สันติสุข
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
     เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 18.00 น. ที่ มัสยิดบ้านลีตอ หมู่ที่ 3 ตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา พันเอก ชีวธันย์  ปิยะศาสตร์ธนา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “รอมฎอนสัมพันธ์ปรองดองสมานฉันท์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมสัมมนา การบูรณาการงานขับเคลื่อนโครงการ“ตำบลเอาชนะยาเสพติด”
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
     วันที่ (19 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุม โรงแรมเซาว์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ในการประชุมสัมมนาการบูรณาการงานขับเคลื่อนโครงการ“ตำบลเอาชนะยาเสพติด” พร้อมมอบนโยบายและสั่งการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “ระดมความคิด ปฏิรูปประเทศไทย”
จันทร์, 21 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (20 กรกฎาคม 2557) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องขวัญจุฑา 1 โรงแรมปาร์ควิวรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี หน่วยเฉพาะกิจปัตตานี ร่วมกับจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม “ระดมความคิด ปฏิรูปประเทศไทย” เพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนต่อการพัฒนาประเทศไทย ตามนโยบายของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา จัดเสวนา “รอมฎอนเดือนแห่งสันติภาพ”
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (17 กรกฎาคม 2557) ที่ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายสายันต์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานการเสวนาในหัวข้อ “รอมฎอนเดือนแห่งสันติภาพ” จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา โดยมี นายอุดร น้อยทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา, พันเอก ปราโมทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
พุธ, 16 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แถลงข่าว การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก่อตั้งและดำเนินกิจการศูนย์หนังสือ
พุธ, 16 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (15 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการก่อตั้งและดำเนินกิจการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดประชุมการจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.)
อาทิตย์, 06 กรกฏาคม 2014
     วันนี้ (2 กรกฎาคม 2557) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี พล.ท.ชรินทร์ อมรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและนิติวิทยาศาสตร์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
หน่วยเฉพาะกิจสงขลา จัดงานแถลงข่าว การจัดโครงการ “ร้อยเรียง สำเนียง ธงชาติ” เพื่อใต้สันติสุข
อังคาร, 24 มิถุนายน 2014
     วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุม สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 พลตรี เรืองศักดิ์ สุวรรณนาคะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จัดแถลงข่าว การจัดโครงการ “ร้อยเรียง สำเนียง  ธงชาติ” เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ แนวความคิด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานการเปิดเสวนาผู้นำศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ จีน และฮินดู ร่วมเสวนาเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
     วันนี้ (22 มิถุนายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการเปิดเสวนาผู้นำศาสนา เพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเชิญผู้นำศาสนาทั้งพุทธ อิสลาม คริสต์ จีน และฮินดู ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ผู้นำศาสนา 6 องค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยประชาชน 10,000 คนร่วมพิธีละหมาดฮายัต
พฤหัสบดี, 19 มิถุนายน 2014
     วันนี้ (18  มิถุนายน 2557)  เวลา 10.00 นาฬิกา ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ผู้นำศาสนาจาก 6 องค์กรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้, สภาอูลามาอฺ, สมาคมสถาบันการศึกษาปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้,... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมประชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. เพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแก่นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ จชต.
อาทิตย์, 15 มิถุนายน 2014
     วันนี้ (14 มิถุนายน 2557) เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอสปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ,นายวิทยา  พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กอ.รมน.ภาค 4 สน. ร่วมกับ ศอ.บต. ประชุมชี้แจงมอบนโยบายการแก้ไขปัญหา จชต. แก่หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
อังคาร, 10 มิถุนายน 2014
     วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2557) เวลา 10.30 ที่โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี พลโท วลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้... อ่านเพิ่มเติม...
ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ต่างๆ
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีจับกุมแกนนำผู้ก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อ.สายบุรี จังหวัดปัตตานี
พฤหัสบดี, 14 สิงหาคม 2014
     เมื่อ 14 สิงหาคม 2557เวลา 1000 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ 3 ฝ่าย เข้าติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุรุนแรง ตามหมายจับในพื้นที่ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานีเมื่อ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 0200... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญ รอบ 2 สัปดาห์
พฤหัสบดี, 07 สิงหาคม 2014
     เมื่อ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 1000 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และศูนย์ปฏิบัติการอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
     เมื่อ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 1000 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ เมื่อ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 1640 กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ลอบวางระเบิดบริเวณบ่อนชนไก่ หมู่ 3 ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นเหตุให้ราษฎรเสียชีวิต จำนวน 2... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีคนร้ายยิงนักศึกษาวิทยาลัย การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
พฤหัสบดี, 10 กรกฏาคม 2014
     เมื่อ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 0900 พันเอกปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษา  ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ที่คนร้ายใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด และขนาดประกบยิงนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ซึ่งมาฝึกงานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เสียชีวิต... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณี หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 ปะทะยึดอาวุธและสิ่งอุปกรณ์จำนวนมาก
พุธ, 25 มิถุนายน 2014
     เมื่อ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 1000 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์ หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส 32 สนธิกำลัง 3 ฝ่าย ได้ปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง บริเวณหลังโรงเรียนดาราศาสตร์วิทยา บ้านบือเระ หมู่ที่ 1... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม 3 ผู้ต้องหา ที่ก่อเหตุลอบวางระเบิดเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
เสาร์, 21 มิถุนายน 2014
             วันนี้ (20 มิถุนายน 2557) เวลา 11.00 น. ที่ สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พลโทวลิต โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมด้วย พลตำรวจโท พิสิฏฐ์  พิสุทธิ์ศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 และ นาย กฤษฎา  บุญราช... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีตรวจยึดไม้ท่อนและไม้แปรรูป ผิดกฎหมายจำนวนมาก
พฤหัสบดี, 12 มิถุนายน 2014
     เมื่อ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 1000 พันเอกปราโมทย์  พรหมอินทร์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 24 สนธิกำลัง 3 ฝ่าย สกัดจับรถยนต์บรรทุก 10 ล้อ  2 คัน, รถพ่วง 18 ล้อ 1 คัน พร้อมไม้ท่อน ยาว 6 เมตร จำนวน 44 ท่อน ไม้แปรรูปน้ำหนักรวม 30 ตัน เหตุเกิด เมื่อ 9 มิถุนายน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีตรวจยึดอุปกรณ์ประกอบวัตถุระเบิด จังหวัดยะลา
ศุกร์, 06 มิถุนายน 2014
     เมื่อ 6 มิถุนายน 2557 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 1600 เจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลัง เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 6 บ้านบ่อเจ็ดลูก ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้สร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จันทร์, 12 พฤษภาคม 2014
     เมื่อ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 1100 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายได้สร้างสถานการณ์ด้วยการวางระเบิด และก่อกวน พร้อมๆ กันหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนซ้อมทรมาน นายอาดีล สาแม
พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนซ้อมทรมาน  นายอาดีล  สาแม     เมื่อ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 1000 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ /โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วยผู้แทนจาก กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้,... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนพกยิงครูโรงเรียนบ้านดูวา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 07 พฤษภาคม 2014
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธปืนพกยิงครูโรงเรียนบ้านดูวา อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี     เมื่อ 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 1300 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์  หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีแถลงการณ์กลุ่ม PERMAS
เสาร์, 26 เมษายน 2014
เมื่อ 23 เมษายน 2557 เวลา 1100 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าตามที่สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี (PERMAS) ได้ออกแถลงการณ์เมื่อ19 เมษายน 2557 กรณีการเสียชีวิต ของนายมุกตาร์ อาลีมามะ พร้อมด้วย เด็กชายลุกมาน อภิบาลแบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเหตุการณ์ยิงราษฎรเสียชีวิต 2 ศพ ในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ศุกร์, 18 เมษายน 2014
          เมื่อ 18 เมษายน 2557 เวลา 1330 พันเอก ปราโมทย์ พรหมอินทร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ คนร้ายได้ใช้อาวุธไม่ทราบชนิดและขนาด ยิงราษฎรเสียชีวิต จำนวน 2 คน เหตุเกิดเมื่อ 17 เมษายน 2557 ในพื้นที่ บ้านบียอ หมู่ที่ 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจงกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
จันทร์, 07 เมษายน 2014
     เมื่อ 7 เมษายน 2557 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/รองโฆษก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2557 กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้สร้างสถานการณ์ โดยการลอบวางระเบิด ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองยะลา   อำเภอเมือง จังหวัดยะลา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง กรณีเหตุการณ์ยิงผู้ใหญ้บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านกาสัง ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา และกรณีเหตุการณ์ยิงอาสาสมัคร รักษาดินแดน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
พฤหัสบดี, 03 เมษายน 2014
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""เมื่อ 3 เมษายน 2557 เวลา 0900 พันเอก สุวัฒน์ ทองใบ  รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์/รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เปิดเผยว่าจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 1500 กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธสงครามยิงผู้ใหญ่บ้าน... อ่านเพิ่มเติม...


ข่าวประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

กรมราชองครักษ์ และคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับ บริษัท แว่นท๊อปเจริญ จัดโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และมหกรรมแสดงผลิตภัณฑ์สมาชิกโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน
     วันนี้ (20 กันยายน 2557) เวลา 09.00 น. ที่ ตลาดกลางการเกษตรและห้องเย็นจังหวัดปัตตานี ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กรมราชองครักษ์ และคณะทำงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...
20 0

จังหวัดปัตตานี จัดงานแถลงข่าวมหกรรมสินค้าฮาลาล 5 จชต. “Halal Expo 2014”
     วันนี้ (17 ก.ย.2557) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี เอส ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวิทยา พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย พันเอก สมชาติ  แน่นอุดร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี, ...
31 0

จังหวัดยะลา ประชุมหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อเร่งแก้ปัญหาบุกรุกทำลายป่า ตามคำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หลังพบว่ามีพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายแล้วกว่าหนึ่งพันไร่
     วันนี้ (18 กันยายน 2557) เวลา 09.40 น. ที่ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  นายสามารถ  วราดิศรัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ...
46 0

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     วันนี้ (16 กันยายน 2557) เวลา 11.30 น. ที่ บ้านวังใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา พลโท วลิต  โรจนภักดี แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า ...
53 0

กอ.รมน.ภาค 4 สน.ส่งมอบทางเดินเท้าในสถานศึกษา และ มอบตู้ยา ตามโครงการ “ตู้ยาเพื่อพี่น้อง จชต.” ให้แก่ ร.ร. ผดุงศีลวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
     วันนี้ (15 กันยายน 2557) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนผดุงศีลวิทยา หมู่ 8 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลตรี ปราการ  ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ...
108 0
QRCode

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้42
mod_vvisit_counterเมื่อวาน171
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้431
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว540
mod_vvisit_counterเดือนนี้971
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว0
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด2586747

บทความ ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.

คืนวิถีชีวิต คืนวัฒนธรรม คืนความสุขสู่ชายแดนใต้

วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2014 เวลา 10:35 น.

ละหมาดฮายัต หนึ่งในวิถีมุสลิม

วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:08 น.

โต๊ะแนแบ กับบทบาทแก้ปัญหา จชต.

วันศุกร์ที่ 25 กรกฏาคม 2014 เวลา 10:56 น.

วันเข้าพรรษา

วันเสาร์ที่ 12 กรกฏาคม 2014 เวลา 11:16 น.

๒ ศาสนา สร้างศรัทธา สู่สันติสุข

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2014 เวลา 17:02 น.

ก้าวต่อไปกับการแก้ปัญหา จชต.

วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 16:05 น.

ยาเสพติด ไฟใต้ และภัยแทรกซ้อน

วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 11:41 น.

บาดแผลที่บันนังกูแว

วันศุกร์ที่ 09 พฤษภาคม 2014 เวลา 20:40 น.

ก้าวข้ามความรุนแรง ก้าวสู่ความมั่นคง

วันเสาร์ที่ 03 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:16 น.