สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ชุมชนทรายขาว ต้นแบบชุมชนสองวิถี”

38

เชิญรับชม รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน ชุมชนทรายขาว ต้นแบบชุมชนสองวิถี” ออกอากาศทาง ททบ.5 HD

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า