คืบหน้าช่วยเหลือมูโนะ ประจำวันที่ 15 ส.ค. 66 (ภาษามลายูถิ่น)

125

          จ.นราธิวาส พร้อมหน่วยงานทุกภาคส่วนยังคงเดินหน้าเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านมูโนะอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 12 ส.ค. 66 ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีธนาคารมอบให้กับผู้ประสบภัย จำนวน 582 ครัวเรือน โดยเงินบริจาคได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย การสบทบการซ่อมสร้างบ้าน, เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยรายครัวเรือน, เงินค่าวัสดุก่อสร้าง และการจ่ายเงินค่าทำศพผู้ประสบภัย ซึ่งยอดเงินจากการบริจาค ณ วันที่ 14 ส.ค. 66  มียอดรวม 31,747,125.18 บาท ใช้ในการซ่อมแซมไปแล้ว 4,745,500.00 บาท คงเหลือ 27,001,625.18 บาท

ธารน้ำใจสู่มูโนะ

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า