โครงการทำนบดินบ้านสามแยกอินทรีทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านอินทรีทอง หมู่ที่ 9 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำคลองวายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านคลองวาย หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุกเหนือ กิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
LINK เพิ่มเติม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี