โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ในพื้นที่ ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. พันเอก สุรศักร ทั่วด้าว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 ลงพื้นที่ไปยัง หมู่ที่ 4 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการสร้างที่พักอาศัยภายใต้โครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับครอบครัวของ นางสาวมารีแย...

เยี่ยมผู้ได้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส พร้อมนำความห่วงใยจาก มทภ.4 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัว

          เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. ที่ อาคารพระบารมีปกเกล้า โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พลตรี เฉลิมพร ขำเขียว ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 / ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นผู้แทน พลโท เกรียงไกร...

จัดซื้อ จัดจ้าง

Loading...

Loading...

333926
Users Today : 269
Users Yesterday : 326
Users Last 7 days : 2356
Users Last 30 days : 8449
Users This Month : 2660
Users This Year : 60136
Views Today : 509
Views Yesterday : 529
Views Last 7 days : 3950
Views Last 30 days : 14054
Views This Year : 119267