กอ.รมน.ภาค 4 สน. ให้การต้อนรับ จนท.การเมือง สอท.สหรัฐอเมริกา/ไทยและคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จชต. เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) ที่ห้องรับรอง อาคาร 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พันเอก ชํานาญ กิจเวช รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ให้การต้อนรับ นางสาว เอริน เอฟ...

กิจกรรม บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567”

          วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ หมู่ 4 บ้านกูแบสีรา ตำบลกอลำ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2567” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

จัดซื้อ จัดจ้าง

Loading...

Loading...

349082
Users Today : 593
Users Yesterday : 707
Users Last 7 days : 4207
Users Last 30 days : 12489
Users This Month : 12479
Users This Year : 12525
Views Today : 835
Views Yesterday : 1117
Views Last 7 days : 6372
Views Last 30 days : 27474
Views This Year : 50349