ทหารพราน 33 ชวนน้อง ๆ โรงเรียนบ้านป่าหวัง ปลูกผักสวนครัวผลิตอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จัดกำลังพล ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนหมวดทหารพรานหญิง 32 และ ชุดปฏิบัติการฝ่ายกิจการพลเรือนกองร้อยทหารทหารทหารพรานที่ 3309 ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านป่าหวัง หมู่ที่ 1 ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ร่วมทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ร่วมกันทำการเกษตรปลูกผัก, ถอนกำจัดวัชพืชในแปลงเกษตร,รดน้ำพวนดินแปลงผักตามวงรอบประจำวันและทำการเก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัวนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนอีกด้วย ซึงมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าหวัง, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าหวัง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ...

เสธ.ศปพร. สืบสาน รักษา ต่อยอด ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี

         วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.15 น. ที่ โรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี พันเอก ณัฐพล  ชัยสุภา เสนาธิการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนพระราชดำริ “ศูนย์ครูใต้” จังหวัดปัตตานี โดยได้รับฟังประวัติความเป็นมา ความสำคัญของการก่อตั้งโรงเรียนจากผู้อำนวยการ และคณะครู พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน ตลอดจนได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน...

จัดซื้อ จัดจ้าง

009381
Users Today : 140
Users Yesterday : 1010
Users Last 7 days : 5805
Users Last 30 days : 9381
Users This Month : 9381
Users This Year : 9381
Views Today : 215
Views Yesterday : 1543
Views Last 7 days : 8509
Views Last 30 days : 13781
Views This Year : 13781