ผช.ผบ.ทบ. บิ๊กเกรียง ของน้อง ๆ ทภ.4 ลงใต้เดินสายขอบคุณและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ หลังพักรักษาตัวจนเป็นปกติจากเหตุ ฮ.ทบ. ลงฉุกเฉิน ในพื้นที่ อ.เทพา...

          ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2565 พลเอก เกรียงไกร  ศรีรักษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เดินทางลงพื้นที่ภาคใต้ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีสดุดีวีรไทย 2484 ประจำปี 2565  ณ  ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงใต้ครานี้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ลาดตระเวนมอบของและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่าง  ๆ...

เฝ้าระวัง ติดตาม และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

         เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. พันโท สว่างพงษ์  อบแพทย์ ผู้บังคับกองพันกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 สั่งการให้กำลังพลชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย ลงพื้นที่ติดตาม ประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา พร้อมทั้งให้ประสานการปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือ เนื่องจากอำเภอรามันเป็นพื้นที่รับน้ำ ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บ้านเรือนประชาชนโดยรอบเริ่มได้รับผลกระทบ...

จัดซื้อ จัดจ้าง

Loading...

Loading...

336170
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 12
Users Last 30 days : 44
Users This Month : 14
Users This Year : 62380
Views Today : 520
Views Yesterday : 589
Views Last 7 days : 4223
Views Last 30 days : 16941
Views This Year : 185867