จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสวยงามด้านการแต่งกาย หลากหลายวัฒนธรรม

221

เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านแต่งกายด้วยชุดท้องถิ่น ชุดไทย ชุดกี่เพ้า หรือชุดมลายู นำเสนอความสวยงาม สะท้อนความหลากหลาย และวิถีชีวิตคนชายแดนใต้

ไม่ว่าจะเป็นชุดไหน ๆ ใครใส่ก็ดูดี และสวยงามไม่แพ้กัน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า