พบปะ พูดคุยกับกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน ส่งเสริมบทบาทของสตรีในพื้นที่

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดย กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 ลงพื้นที่ไปยังที่ทำการกลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน หมู่ที่ 4 ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน "กลุ่มสตรีทำกล้วยฉาบ บ้านยามูแรแน"...

ทหารพราน 47 พบปะน้อง ๆ โรงเรียนตาดีกา ผูกมิตรสร้างสัมพันธ์ สร้างรอยยิ้ม ความประทับใจ

          เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับบุคลากรทางการศึกษา และเยาวชนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (โรงเรียนตาดีกา) ในพื้นที่อำเภอยะหา, อำเภอกาบัง และ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา พร้อมทั้งได้แจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการในการกำกับดูแลพื้นที่รับผิดชอบหน่วย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการศึกษาและพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย          ...

จัดซื้อ จัดจ้าง

336234
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 8
Users Last 30 days : 36
Users This Month : 36
Users This Year : 36
Views Today : 280
Views Yesterday : 654
Views Last 7 days : 4338
Views Last 30 days : 16912
Views This Year : 16912