จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสวยงามด้านการแต่งกาย ของดีจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งกายด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม

124

        มาร่วมกันนำเสนออัตลักษณ์ ประเพณี วัฒนธรรม ในพื้นที่ของเรา ด้วยการแต่งกาย อยู่ในเทศกาลไหน ก็อยากให้แต่งกายในเทศกาลนั้น นำเสนอเรื่องราวดี ๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันคะ

 

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า