หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ร่วมกิจกรรมสร้างซุ้มประตูชัย (ปินตูกรือบัง) ร่วมกับประชาชน บริเวณด้านหน้าบาลาเซาะห์บ้านตาแปด อ.เทพา จ.สงขลา

210

           เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บาลาเซาะห์ บ้านตาแปด หมู่ที่ 5 ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ชุดสันติสุขที่ 502 ร่วมกับ ชุดทักษิณสัมพันธ์ที่ 501ชุดควบคุมที่ 955 หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมก่อสร้างซุ้มประตูชัย ( Pintu gerbang ) บริเวณด้านหน้าบาลาเซาะห์บ้านตาแปด ร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของชาวไทยเชื้อสายมลายู รวมถึงยังเป็นการอนุรักษ์ลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีกทั้งยังเป็นการต้อนรับวันเฉลิมฉลองฮารีรายออีฎิ้ลฟิตรี ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1444 อีกด้วย

         ทั้งนี้ประชาชนได้แสดงความรู้สึกยินดี และกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ที่ได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจ ในการก่อสร้างซุ้มประตูในครั้งนี้ สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า