ทหารพราน 41 ร่วมกิจกรรม “ตูลง มือนูลง” ลงแขกดำนากับประชาชนในพื้นที่ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

234

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ที่ โรงเรียนบ้านยือโร๊ะ ตำบลบาโงย อำเภอรามัน จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4111 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจ ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, คณะครู, นักเรียน, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ตูลง มือนูลง” ( ลงแขกดำนา ) ตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง โดยมี นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอรามัน เป็นประธานฯ

          โอกาสนี้ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้พบปะพูดคุย พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างเจ้าหน้าที่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ สร้างความรักความสามัคคี ลดความหวาดระแวง สร้างความเข้าใจให้กลับมาใช้ชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า