ฉก.ตร.ยะลา 91 จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน

25

          วันนี้ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 99/6 หมู่ 12 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา หน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 จัดกิจกรรมส่งมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน” ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่พักอาศัย รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น โดยมี พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านฯ ให้กับ นางสุภาพร ปานแก้ว ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจยะลา ไม่ทิ้งท่าน “เป็นประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เป็นผู้ยากไร้ มีจิตอาสา เสียสละ และเป็นที่รักของคนในพื้นที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเฉพาะกิจยะลาและมอบหมายให้ทางหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91 ดำเนินการจัดชุดช่าง ร่วมกับส่วนราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา, พันตำรวจเอก จุฬาชัย แสงกุล ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา 91,จิตอาสา 904 ยะลา,หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องที่ ,ผู้นำท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี

          โอกาสนี้ พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 /หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 ประธานในพิธีฯ ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดเครื่องนอน อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันให้แก่ครอบครัว นางสุภาพร ปานแก้ว จากนั้นมอบป้ายเลขที่บ้าน พร้อมทั้งได้พูดคุย ให้กำลังใจกับนางสุภาพร ปานแก้ว และครอบครัว ซึ่งหวังอย่างยิ่งว่าบ้านหลังนี้จะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมเพื่อให้หลุดพ้นจากวงจรความยากลำบากให้ได้

          ทั้งนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวว่า โครงการมอบบ้านได้เนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยเฉพาะกิจจังหวัดได้สร้างและซ่อมแซมบ้านไปแล้ว 80 กว่าหลัง ในแต่ละจังหวัดก็มีชื่อโครงการที่แตกต่างกันไป แต่เป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น และการมีส่วนร่วมด้วยการแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือสร้างบ้าน เพื่อส่งต่อให้ผู้รับและผู้มอบอย่างมีความสุข

ด้าน นางสุภาพร ปานแก้ว ได้กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ประธานในพิธีฯ และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้การช่วยเหลือสร้างบ้านหลังนี้เสร็จสิ้น ทั้งมอบบ้าน มอบชุดเครื่องนอน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอบคุณด้วยความจริงใจจะขอเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า