ตรวจเยี่ยม ชคต. พื้นที่ยะลา ปรับแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัย

          วันที่ 29  พฤษภาคม  2566 เวลา 13.50 น. พลตรี ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความพร้อมในการปฏิบัติงาน พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ แก่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบล (ชคต.) ในพื้นที่จังหวัดยะลา...

ติดตามดูแล เอาใจใส่ น้องเล็กของกองทัพ ภายในค่ายสิรินธร เพื่อติดตาม และเน้นย้ำการฝึกทหารใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

          วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลตรี ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค...

จัดซื้อ จัดจ้าง

336386
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 8
Users Last 30 days : 34
Users This Month : 34
Users This Year : 188
Views Today : 916
Views Yesterday : 1059
Views Last 7 days : 5643
Views Last 30 days : 21927
Views This Year : 103377