เยี่ยมให้กำลังใจ บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อ.เทพา จ.สงขลา

          หน่วยเฉพาะกิจสงขลาที่ 40 จัดกำลังพล ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ลงพื้นที่ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และให้บริการทางการแพทย์ให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้มีรายได้น้อยและฐานะยากจน ที่เข้าถึงการแพทย์ได้ยากลำบาก ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส อีกทั้งระดมสรรพกำลังในการดูแล และช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ โดยได้มีการเดินทางเยี่ยมบ้านประชาชนกลุ่มเปราะบาง พร้อมทั้งดำเนินการให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้น แจกจ่ายยา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ...

รองแม่ทัพน้อยที่ 4 เป็นประธานการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 ร่วมหารือเพื่อเพิ่มศักยภาพชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่

          วันนี้ (27 กันยายน 2565) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไทยต้องเป็นไทย ศูนย์ฝึกอบรมกองกำลังประจำถิ่นท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา กองบังคับการควบคุมกองกำลังอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการประชุมผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงถึงผลการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล และหารือดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง พร้อมมอบโล่เกียรติคุณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริม การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมอบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลแก่ชุดคุ้มครองตำบล ที่มีผลการประเมินความเข้มแข็งดีเด่นผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 5 ด้าน...

จัดซื้อ จัดจ้าง

336076
Users Today : 1
Users Yesterday : 1
Users Last 7 days : 9
Users Last 30 days : 35
Users This Month : 30
Users This Year : 62286
Views Today : 7
Views Yesterday : 502
Views Last 7 days : 2977
Views Last 30 days : 15173
Views This Year : 146280