ติดตามรับชม บรรยากาศด่านพรมแดนตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ได้เปิดด่านให้ขนส่งสินค้าอุปโภค – บริโภค ระหว่างชายแดนไทยและมาเลเซีย ข้ามไป – มา ระหว่าง 2 ประเทศ เปิดวันแรกเมื่อวันที่ ( 15 พ.ย.64 ) ติดตามได้จาก รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “เปิดพรหมแดนตากใบ ขนส่งสินค้า ไทย – มาเลเซีย”

753

ออกอากาศ เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.64 📺 ช่วงข่าวภาคค่ำ ทาง ททบ.5

สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า