ชมคลิป  แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหาร ณ โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์

41

         พร้อมยืนยันว่าจะให้ความยุติธรรมและความเป็นธรรมอย่างเต็มที่ และนักศึกษาวิชาทหารจะต้องได้รับการดูแลและได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด ส่วนในเรื่องของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จะมีการปรับระบบการฝึกใหม่ทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ “เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แต่ถ้าเกิดแล้วเราต้องแก้ไข และเหตุการณ์ซ้ำ ๆ แบบนี้ จะต้องไม่มีอีกต่อไป”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า