จิตอาสาพัฒนามัสยิด เราทำความดีด้วยหัวใจ

184

           เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ พื้นที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด ตาดีกาอัลยามียะห์ บ้านโคกมาแจ หมู่ที่ 6 ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ (ฉก.นย.ทร.) พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่พยาบาลกองร้อย ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ครูสอนตาดีกา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนามัสยิด (ตาดีกา) ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณ เพื่อความสะอาดน่าอยู่ในบริเวณมัสยิด อีกทั้งยังได้พัฒนาศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด

          ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน โดยมีบริการตัดผม และมอบยาสามัญประจำบ้าน ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนนพื้นที่ให้มีความรักความสามัคคี มีน้ำหนึ่งใจเดียวและร่วมกันสร้างความสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า