ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพล

193

          เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 15.00 น. ที่ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาหลง บ้านกาหลง หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส พันเอก ภาณุวัฒน์  สุคชเดช  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49  พร้อมด้วย ร้อยโท อภิชาติ เกิดแสงสุริยงค์ นายทหารฝ่ายยุทธการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานของกำลังพล รวมถึงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาหลง (ชคต.กาหลง) โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวน, การตั้ง pop up, การซุ่มเฝ้าตรวจ, การระวังป้องกันฐานปฏิบัติการ และให้กำลังพลทุกนายต้องไม่ประมาท มีสติ ระมัดระวังจากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในทุกกรณี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยมี ร้อยเอก สมพงค์ เเดงสว่าง ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 4909 ร่วมให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 ได้กรุณามอบสิ่งของอุปโภค – บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า