ทหารพรานที่ 44 “ห่วงใย ใส่ใจการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทุกนายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

1052

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น. พันเอก ภาคภูมิ จันทรักษ์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในส่วนของ “หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีที่ 42 (มว.ฉก.นปพ.ปน.42) อำเภอสายบุรี” และ “หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีที่ 43 (มว.ฉก.นปพ.ปน.43) อำเภอไม้แก่น” เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่โดยรอบของฐานปฏิบัติการฯ และการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการฯ รวมทั้งกำกับดูแลความเป็นอยู่ และการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่

          ทั้งนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ เพื่อเป็นการป้องปรามสกัดกั้นการเตรียมการเข้ามาก่อเหตุ และสร้างสถานการณ์จากฝ่ายตรงข้าม ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ณ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีที่ 42 (มว.ฉก.นปพ.ปน.42) ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และ หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษปัตตานีที่ 43 (มว.ฉก.นปพ.ปน.43) ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า