สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน คนรุ่นใหม่เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริฯ 

120

ติดตามชมรายงาน  สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน คนรุ่นใหม่เรียนรู้โครงการตามพระราชดำริฯ  ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ช่วงข่าวภาคเที่ยง เวลา 12.30 น. ทาง ททบ.5

 

ผลิตรายการโดย //ศปชส.กอ.รมน.ภาค 4 สน.//

 

#สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า