ติดตามชม! รายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายด้ามขวาน ตอน “ปรับมาตรฐานด่านตรวจอำนวยความสะดวกต้อนรับเดือนรอมฎอน”

61

         ด่านตรวจ จุดตรวจ อีกหนึ่งมาตรการของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความจริงใจและยังคงมุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อนำพาสันติสุขกลับคืนสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อันเป็นเป้าหมายสูงสุดอย่างยั่งยืนตลอดไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า