คลิป แม่ทัพภาคที่ 4 มอบคำอวยพรปีใหม่ แก่พี่น้องประชาชน

190

          เนื่องในศุภวาระวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอส่งความสุข ความปราถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนทุกท่าน ขออัญเชิญอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพนับถือ เดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดดลบันดาลประทานพร ให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคลปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ 2565

ปีใหม่65

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า