รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. นำทีมจิตอาสา 904 จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

300

          เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า / หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 พร้อมด้วยผู้บังคับหน่วยในพื้นที่,นายอำเภอ,พัฒนาสังคมจังหวัดปัตตานี,เจ้าหน้าที่สาธารสุข,อสม.,ผู้นำท้องที่ และจิตอาสา 904 จังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ อ.มายอ,อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการ,ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19

          ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน กระทบต่อการออกไปประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้ โดย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับ มูลนิธิเหลียนฟาอัมยะลา มีความห่วงใยประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้จัดทำถุงยังชีพ เครื่องบริโภคที่จำเป็น พร้อมหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในโครงการ “ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน กลุ่มเปราะบาง” ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบให้ทั้งสิ้น จำนวน 13 ราย

          ในการนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในขั้นต้น พร้อมทั้งรณรงค์ขอความร่วมมือให้ประชาชน สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง  หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน ตามมาตรการของศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์ covid-19 ส่วนหน้า เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ในขณะเดียวกัน หัวหน้าจิตอาสา 904 ภาค 4 และคณะยังได้มอบขนมให้แก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชน ต่อสู้เพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปพร้อมกัน

จิตอาสาพระราชทาน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า